ތ. ކިނބިދޫ
Th. Kin'bidhoo | LD0422
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 34.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,450

މިރަށުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފަންގިވިނުމެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުގެ ގޮތުން ފާހަކޮށްލެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން އަންހެނުން، ލަނގިރި ޖެހުމަށާއި ފިރިހެނުން، ދަފިނެގުމަށް މިރަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.