ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި | ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi | LD0048
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
B04 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
B05 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 199.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 9,838

މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. މި ރަށުގެ މީހުންނަކީ، ރޯނު ވެށުމާއި ބޯޓުބަނުމާއި ޚާއްޞަކޮށް ކާގޯ ބޯޓުފަހަރު ބަނުމަށް ވެސް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ހަބެވެ. މިގޮތުން މި ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކޮށް، ބޭނުންކުރުމަށްވަނީ ފަށާފައެވެ.
ޖުމްލަ 37 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 146,866,609.00 ރ.